VEELGESTELDE VRAGEN

Wellicht staat jouw vraag al bij de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te zien. 

Warm Wonen in Weert

Wat doet Warm Wonen in Weert?

Warm Wonen in Weert helpt inwoners van de gemeente Weert bij het verduurzamen van hun woning. Het is de bedoeling dat de huizen in 2030 aardgasproof zijn. Dit betekent dat de woningen klaar zijn om van het gas af te gaan. 

Energiecoaches van Warm Wonen in Weert helpen jou gratis bij: 

 • beknopt energieadvies, bij je thuis of in de Warm Wonen Winkel - Meikoel 3 in Weert
 • uitgebreid Persoonlijk Bespaarplan
 • warmtescans (infrarood foto's) buitenkant van je woning
 • berekeningen maken voor installeren zonnepanelen dan wel warmtepomp
 • offertes vergelijken/beoordelen
 • hulp bij subsidies aanvragen

Verder kan iedereen, ook van buiten Weert, gratis deelnemen aan informatieve praatjes over duurzame onderwerpen, zoals isoleren, zonnepanelen, warmtepomp, biodiversiteit, afnemen lokaal opgewekte groene stroom etc. De Praatjes zijn op donderdagavond vanaf 19.30 uur in de Warm Wonen Winkel aan de Meikoel 3 in Weert. Klik hier voor het programmaoverzicht en aanmelden. 

Van het gas af

Wanneer gaan we van het gas af?

Voorlopig gaan we in Weert nog niet van het aardgas af. De ambitie van de gemeente Weert is om alle panden rond 2030 zo te isoleren dat veel minder energie nodig hebben en over kunnen gaan op een andere energiebron. Warm Wonen in Weert inspireert en helpt je hierbij.

Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is onder andere opgenomen welke alternatieve energiebron op dit moment het meest kansrijk is voor de verschillende delen van Weert. Alle stappen tot aardgasvrij in 2040 staan beschreven de Weerter Routekaart Energietransitie.

Isoleren

Is Beng de norm?

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) is de norm voor nieuwbouw. Voor bestaande woningen is dit meestal niet haalbaar zonder extreem hoge verbouwingskosten. Wij baseren ons op het eerste klimaatakkoord van 2017 waarbij het streven is om de schil van de bestaande woningen minstens op het niveau van een energielabel B te brengen. Dit komt neer op een gemiddelde isolatie dikte van 7- 12 cm (Rc gemiddeld groter dan 3), HR++ glas en een gecontroleerde ventilatie c.q. beperking van ongewenste infiltratie. Er zijn hiervoor nadere normen in ontwikkeling.

Ventileren

We hebben een zogenaamde Warmteterugwinning (WTW). Is dit voldoende voor het ventileren?

Met een warmteterugwinning (WTW) wordt de inkomende ventilatielucht (gescheiden) langs de afgezogen ventilatielucht geleid. Daarmee wordt een gedeelte van de warmte uit de lucht die de woning verlaat, gebruikt om de inkomende lucht op te warmen.

Echter de mate van ventileren wordt bepaald door het ventilatiesysteem. Of er is een aantal vaste instellingen die met een schakelaar bediend worden (normaal, koken/wassen en extra) of door slimme elektronica die op basis van CO2- en vochtmetingen de ventilatoren aanstuurt.

Energieslurpers

Hoe weet je of een koelkast een 'energievreter' is? Hoe is dat te meten?

Een oude koelkast wordt een energievreter als de sluitstrippen rond de deur niet meer goed afsluiten. Ze worden minder flexibel en gaan lucht lekken. Je ziet dat aan de vorming van ijs bij het vriesgedeelte, dat dikker en dikker wordt. Maar je kunt het stroomgebruik ook meten met een energiemeter. Je plaatst de meter tussen stekker en stopcontact. Als het stroomverbruik veel hoger ligt dan in de specificaties van de koelkast staat, dan is de koelkast technisch toe aan vervanging. Klik hier voor meer Informatie. 

Subsidies

Is er altijd subsidie beschikbaar? Of is er sprake van een subsidiepot, waarvoor geldt: op=op?

Op de site van RVO vind je alle informatie over subsidie van energiebesparende maatregelen aan je eigen koophuis. Omdat een groot deel van de woningen in Nederland (aanvullend) geïsoleerd moet worden, is dit een pot die jaarlijks aangevuld zal worden. Voor 2021 is 124 miljoen beschikbaar, daarvan zijn er inmiddels (begin mei) bijna 34 miljoen geclaimd. 

Check op de site van RVO of u in aanmerking komt voor een subsidie. Aan subsidies zijn vaak voorwaarden verbonden en zal soms een krediettoets worden gedaan.

Mensen met smalle beurs

Zijn er regelingen voor mensen met een smalle beurs?

Veel mensen hebben in deze tijd moeite om rond te komen. Niet zo vreemd met de stijgende energiekosten en de hoge inflatie. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om uit de zorgen te komen. Met de campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ wil de gemeente Weert inwoners op de hoogte brengen van die mogelijkheden en hen oproepen om hulp te vragen.

De gemeente kan zowel financiële steun bieden als helpen bij het besparen van energie.

Vraagwijzer

Inwoners kunnen (in de ochtenduren) contact opnemen met De Vraagwijzer van de gemeente. Ze horen dan snel welke ondersteuning er mogelijk is.

Bezoek Warm Wonen Winkel

Een lagere energierekening begint met energie besparen. Daarom nodigt de gemeente inwoners uit om een bezoek te brengen aan de Warm Wonen Winkel, gevestigd in het centrum van Weert (Meikoel 3, tegenover gouden wand Museum W).

Vaak kun je met kleine stapjes al veel besparen in huis. De vrijwilligers in de Warm Wonen Winkel staan klaar om advies te geven. Bovendien is energie besparen niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu!

Klik hier om alle regelingen op een rijtje te zien.  

Sociale zonnepanelen

Daarnaast hebben Nering Bögel, WeertEnergie, Om | nieuwe energie én de gemeente Weert de handen in elkaar gestoken. Samen hebben zij geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen met als doel de opgewekte energie tegen gunstig tarief te leveren aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en woonachtig in Weert. De huishoudens die hiervoor in aanmerking komen en daadwerkelijk gebruik maken van deze mogelijkheid krijgen naast lokaal opgewekte hernieuwbare energie tegen scherpe tarieven ook nog eens een extra tegemoetkoming van € 150,- per jaar.

Op deze manier is het voor deze huishoudens mogelijk om zonder zelf te investeren wel voordeel te hebben van de overstap naar hernieuwbare energie.

Overige vragen

Nu worden maatregelen op plaatselijk niveau genomen, maar hoe zit het met landelijke maatregelen zoals kernenergie en waterstof?

Nederland heeft er voor gekozen om eerst zoveel mogelijk energie op te wekken middels wind en zon. Kernenergie is niet volledig uitgesloten, maar dit wordt vooralsnog niet als oplossing voor de warmte- en energietransitie gezien. Naar andere bronnen zoals waterstof, aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater wordt op dit moment onderzoek gedaan.

Postadres

Meikoel 3
6001 EE Weert
telefoon: 0495 - 630555 (tijdens de openingsuren)
info@warmwoneninweert.nl

Openingstijden

 • dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
 • donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur
  Vanaf 19.30 uur worden er informatieve en gratis te bezoeken Praatjes over duurzame onderwerpen gehouden.
 • zaterdag van 10.00 - 15.00 uur
facebook donker twitter donker mail donker